Υπηρεσίες

Οργανωτική Δομή

 


Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Coral Energy Products Cyprus Limited έχει την ακόλουθη σύνθεση:

 

 Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης. Πρόεδρος Δ.Σ.

                                                                                                                                                  

Ανδρέας Γαλανός

   

 Ευάγγελος Γρηγορίου

 

Φίλιππος Χατζηφιλίππου